16.04.2021
Näkökulma

Luottamushenkilöstä työelämän kehittäjäksi

Luottamushenkilöt tarvitsevat selkeän väylän luottamustehtävästä uuteen tutkintoon, jotta työura ei tyssää, kirjoittaa Sikke Leinikki Näkökulmassa.

Ville Kainulainen selvitti vuonna 2020 valmistuneessa väitöskirjassaan, millainen asema luottamusmiehillä on nykyisillä työmarkkinoilla. Hän kaipasi luottamusmiehille selkeää väylää tehtävästä uuteen tutkintoon, jotta työura ei tyssäisi. Tähän haasteeseen voisi tarttua ammattiliittojen, opintokeskusten ja ammattikorkeakoulu Humakin yhteistyöllä.

Ammattiliittojen ytimessä olevassa luottamusmiestoiminnassa luottamushenkilöille syntyy uutta osaamista ja ymmärrystä toiminnan ja kouluttautumisen myötä.  Samalla työaikaa kuitenkin kuluu muiden kuin omalle ammatille tärkeiden asioiden parissa ja omassa ammatissa toimiminen saattaa jopa hankaloitua. Joskus luottamustoiminnassa syntyy myös kipinä hakeutua uudelle alalle, jossa pääsisi käyttämään uusia taitoja. Humakissa on nyt tarjota tähän opintopolku.

Työyhteisökehittäjän ammattikorkeakoulututkinto Humakissa tarjoaa valmiudet toimia erilaisissa työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Työyhteisön kehittäjät voivat sijoittua työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Opinnot rakennetaan siten, että ne liittyvät mahdollisimman selkeästi opiskelijan työhön ja tehtävään.

Jotta luottamusmies pääsee tutkinto-opiskelijaksi, hänen on osoitettava hankittu työelämäosaaminen, jota on kertynyt henkilöstön edustajan tehtävässä ja siinä kouluttautuessa. Kun tehtävään liittyvät opinnot ja osaaminen on kartoitettu, opiskelija pääsee opiskelemaan Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa korkeakoulussa yhteisöpedagogin koulutusohjelman mukaisia opintoja. Kun opintoja on riittävästi, opiskelijalle avautuu mahdollisuus hakeutua erillisvalinnan kautta Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin koulutusohjelman työelämäkehittämisen opiskelijaksi.  Alkukartoituksessa kerätyn aineiston avulla osallistuja voi tutkinto-opiskelijaksi päästyään hakea ay-toiminnassa hankittua osaamista osaksi työelämäkehittäjä-tutkintoa. Tätä kutsutaan ns. ahotoinniksi (AHOT).  Tämän menettelyn myötä suoritettavien opintojen määrä voi vähentyä, eikä opiskelijan tarvitse tutkinto-opiskelijana opiskella sitä, minkä hän jo osaa. Tämä saattaa nopeuttaa merkittävästi tutkinnon suorittamista.

Opinnot hoituvat pääsääntöisesti monimuoto-opintoina työn ohessa, mutta koronatilanteen salliessa lähiopetukseen saatetaan tarvita mahdollisuutta irrottautua työstä noin kolmeksi arkipäiväksi kuukaudessa. Lisäksi verkko-opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät vaativat oman ajallisen panostuksensa. Ammattiliitot voisivat tarjota tähän työstä ja tehtävästä irrottautumiseen korvausta ja opintokeskukset tukea.

Jo nyt Kiljavan opiston ja pian myös TJS Opintokeskuksen kautta moni luottamusmies kokoaa opintoja jatkaakseen Humakissa ammattikorkeakoulututkintoon asti. Tätä yhteistyötä voisi laajentaa tehtäväksi myös muiden työelämäopistojen ja opintokeskusten kanssa, mikäli innokkaita opistoja lähtee mukaan luottamusmiehien työelämäpolkua vahvistamaan.  Opiston tai opintokeskuksen tehtävä olisi käydä opiskelijan kanssa henkilökohtainen ohjauskeskustelu, jossa osallistuja selvittää asiantuntijan tuella, mitä opintoja ja osaamista pilottiin osallistuva on kerryttänyt ay-toiminnassa ja miten osaamisen saisi näkyväksi.

Sikke Leinikki
lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu