Self Employed Women’s Association edustaa Intiassa kahta miljoonaa naista.

30.10.2014
Työelämä

Kahden miljoonan naisen ammattiliitto

SEWA edustaa itsensä työllistäviä naisia Intiassa. Ammattiliitto tähtää taloudellisen turvallisuuden lisäksi jäsentensä henkiseen kasvuun, itsetunnon kohentamiseen ja arvostuksen nostamiseen.

Naisten oikeudet ovat Intiassa parantuneet lainsäädännön myötä viime vuosikymmenten aikana, mutta köyhien naisten tietoisuus omista oikeuksistaan on edelleen huono. Yli puolet itsensä työllistävistä ihmisistä Intiassa on naisia. He ovat useimmiten köyhiä ja kouluttamattomia katukaupustelijoita, käsityöläisiä, maaseudun kausityöläisiä tai palveluammattien edustajia.

Nämä itsensä työllistävät naiset yhdistävät voimansa järjestäytymällä.

SEWA eli Self Employed Women’s Association on enemmän kuin ammattiliitto. Se on naisten oma liike, joka tavoittelee taloudellista ja yhteiskunnallista turvallisuutta jäsenilleen, SEWAn puheenjohtaja Namrata Bali kertoo.

– Suhtaudumme jäseniimme kokonaisina naisina, joilla on elämässään monenlaisia tarpeita. Heidän kotinsa on usein heidän työpaikkansa, joten myös se täytyy saada turvalliseksi.

\”Kunnioitamme toisiamme ja tuemme toisiamme kasti- ja uskontoeroista huolimatta.\”

Nuoret tytöt pääsevät Intiassa kouluun useammin kuin heidän äitiensä sukupolvi, mutta työllisyystilanne ei ole parantunut. Siksi monet tytöt tekevät edelleen järjestäytymätöntä työtä.

Vähimmäispalkasta on olemassa laki, mutta naisia riistetään yhä, koska heillä ei ole tietoa laista tai keinoja vaatia sen täytäntöönpanoa. SEWA antaa naisille äänen ja kouluttaa heitä ymmärtämään omat oikeutensa.

– Kunnioitamme toisiamme ja tuemme toisiamme kasti- ja uskontoeroista huolimatta. SEWAn perustaja Ela Bhatt toi järjestöön jo vuonna 1972 gandhilaisen filosofian, jossa korostetaan tasa-arvoa, kunnioitusta, väkivallattomuutta ja koulutusta, Bali toteaa.

KONKREETTISTA EDUNVALVONTAA

Tuorein SEWAn saavutuksista on helmikuussa 2014 tehty lakiuudistus, joka takaa katukaupustelijoille oikeuden työntekoon. Intiassa kaupungit kasvavat kovaa vauhtia ja niistä halutaan tehdä hienoja. Aiemmin poliisi ahdisteli kaupustelijoita jatkuvasti ja ajoi heidät pois kaupunkien keskustoista.

– Tämä taistelu on ollut käynnissä 1970-luvulta alkaen, joten lakiuudistus on merkittävä saavutus ammattiliitollemme. Mutta nuoret naiset eivät halua kaupustella, joten todellinen haaste on keksiä, miten he voisivat elättää itsensä, Namrata Bali pohtii.

REILU PALKKIO OSUUSKUNNAN KAUTTA

Monet koulutetut tytöt eivät voi muuttaa pois kotoaan mennäkseen töihin toiselle paikkakunnalle, koska intialainen kulttuuri ei salli sitä. Heidän sukunsa vastustavat muuttoa, eikä heillä ole myöskään mahdollisuuksia käydä töissä kotoa käsin. Liikennejärjestelyt ovat huonot.

SEWA auttaa naisia perustamaan osuuskuntia ja työllistymään niiden avulla kotipaikkakunnillaan. Osuuskunnan kautta heillä on esimerkiksi paremmat mahdollisuudet neuvotella palkkioista kuin yksin.

Suurin SEWAn osuuskunta on SEWA Bank eli oma pankki, josta osakkaat saavat lainattua matalalla korolla pieniä summia saadakseen yrityksensä käyntiin. Lisäksi pankki mahdollistaa turvallisen säästämisen. Osuuskuntia on yli sata ja ne edustavat hyvin erilaisia aloja.

– Yksi suurimmista on karjankasvattajien osuuskunta. Sen jäsenet myös myyvät kasvattamansa karjan lihat. Palvelualojen osuuskunta on kasvava järjestö ja esimerkiksi siivoojien ja palvelijoiden oikeuksia on puolustettava tarkkaan, Namrata Bali kertoo.

RUOHONJUURITASON JÄSENHANKINTAA

SEWAn jäsenmäärä kasvaa huimaa vauhtia. Vuonna 2002 se saavutti puolen miljoonan jäsenen rajan, mikä tarvittiin ammattiliiton muodostamiseen. Vuoden 2012 syyskuussa jäseniä oli 1,7 miljoonaa ja vuonna 2013 samaan aikaan jo 2 miljoonaa.

Ammattiliiton organisaatio on hajautettu niin, että olennaisin toiminta ja jäsenhankinta tehdään paikallisesti. Kylän tai kaupungin jokaisen ammattiryhmän jäsenet valitsevat omat edustajansa, jotka SEWA kouluttaa tuntemaan muun muassa lainsäädäntöä, vaikutuskeinoja ja esiintymistaitoja.

– Näillä paikallisilla edustajilla on sama tausta kuin naisilla, joita he edustavat. He tuntevat naisten arjen olosuhteet ja vaihtavat näkemyksiä ja tietoa keskenään. Menestyksemme takana ovat paikallisuus, joustavuus ja läpinäkyvyys, Namrata Bali pohtii.

\”He tuntevat naisten arjen olosuhteet ja vaihtavat näkemyksiä ja tietoa keskenään.\”

Jo muutaman vuoden jäsenyys SEWAssa auttaa naisen elämää konkreettisesti.

– Kun nainen liittyy järjestöömme, autamme häntä saamaan turvatun tulonlähteen. Sen avulla hän pystyy lähettämään lapsensa kouluun. Nainen pystyy säästämään rahaa ja vähitellen säästöjensä avulla kunnostamaan kotiaan.

Balin mielestä merkittävin muutos tapahtuu kuitenkin naisen mielessä, sillä häntä aletaan kunnioittaa sekä yhteisössä että omassa perheessä.

– Hän osallistuu arkiseen päätöksentekoon. Sadat naiset ovat kertoneet minulle, että liityttyään SEWAan heillä on ääni omassa kodissaan.

Teksti: Päivi Brink
Kuvat: SEWA

SEWA

  • Ammattiliitto ja yli sadan osuuskunnan kattojärjestö.
  • Noin 2 miljoonaa jäsentä Intiassa.
  • Kasvaa noin 300 000 jäsenellä vuodessa.
  • Järjestö perustettiin vuonna 1972 ja rekisteröitiin ammattiliitoksi vuonna 2002.
  • Tarjoaa jäsenilleen terveys-, lastenhoito- ja asumispalveluja sekä vakuutuksia.

 

Lue lisää jutun aiheista

 SEWA India